Gemeente Steenokkerzeel

Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Voor het gemeentelijk structuurplan werd goedgekeurd, konden ook uitvoeringsplannen worden opgemaakt. We noemen deze de bijzondere plannen van aanleg. Binnen de gemeente zijn er nog enkele van toepassing.

Deze bijzondere plannen van aanleg wijzigen in principe de gewestplanbestemming niet maar verfijnen deze wel door gedetailleerde voorschriften op te nemen. Je kan de nog geldige BPA’s terugvinden via onderstaande links.

Sommige BPA’s werden al vervangen door een RUP maar blijven hun juridische kracht nog behouden wanneer er verkavelingen werden afgeleverd die voor de voorschriften integraal verwezen naar het BPA. Dit moet dan duidelijk in de verleende verkavelingsvergunning opgenomen zijn. De voorschriften zijn alleen nog in die gevallen van toepassing.