Gemeente Steenokkerzeel

BPA 4 Gemeentehuis en omgeving

Het BPA 4 gemeentehuis en omgeving werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 november 1971 en nadien integraal in herziening gesteld bij goedkeuring door de bevoegde minister op 21 december 1994. Het legde de stedenbouwkundige voorschriften vast voor verschillende centrumfuncties en woongebieden.

Dit BPA werd voor een tweede maal deels in herziening gesteld (voor de kern rondom het centrum en de nieuwe omleidingsweg) en goedgekeurd door de bevoegde minister op 5 juni 2009. De publicatie in het Belgisch staatsblad dateert van 24 juli 2009. De bestaande in uitvoering zijnde verkavelingen werden behouden met hun oude voorschriften voor zover deze verkavelingsvoorschriften expliciet verwijzen naar het MB van 21 december 1994.

Een derde gedeeltelijke herziening (uitsluitend voor art. 14A – privétuinen) volgde bij goedkeuring door de bevoegde minister op 5 juni 2009. De publicatie in het Belgisch staatsblad dateert van 24 juli 2009.