Gemeente Steenokkerzeel

BPA 6 Dry Toren Hof

Het BPA 6 Dry Toren Hof werd goedgekeurd door de bevoegde minister op 10 juni 1997 en legde de voorschriften vast voor het kasteel Dry Toren Hof en onmiddellijke omgeving.