Gemeente Steenokkerzeel

Milieuhinder

Als het milieu verstoord wordt, krijgen ook onze zintuigen het vaak zwaar te verduren. We spreken dan van hinder. Die is meestal erg lokaal en direct merkbaar. De bekendste oorzaken van hinder zijn geluid, geur, grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingen. Of een verstoring van het milieu hinder veroorzaakt, is afhankelijk van een heleboel factoren: de mate van verstoring speelt natuurlijk een rol, maar ook de gevoeligheid van de persoon die hinder ondervindt. De hinder kan leiden tot een ernstige aantasting van de gezondheid (lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, …).

Verder dient er nog gekeken te worden naar de oorzaak en de locatie van de hinder om dan over te gaan tot een gepaste reactie op het probleem. Want iedereen ondervindt ten allen tijde wel een zekere vorm van milieuhinder (vb. geluid van straatverkeer, de buurman die zijn septische put laat legen, …). Als samenleving moeten we aanvaarden dat een zekere mate van hinder normaal is en dus ook tot in zekere mate is toegestaan.

Naast de mens kan ook het milieu en de omgeving zelf het slachtoffer worden van milieumisdrijven en overtredingen. Een aantal klassieke voorbeelden van zichtbare misdrijven/overtredingen zijn: dumpen of opslag van grote hoeveelheden afval, lozingen van allerlei producten in bodem of waterlopen, massale lokale vissterfte, enz

Via diverse milieuwetgeving die van toepassing is voor iedereen in Vlaanderen worden de ernstigere vormen van milieuhinder gehandhaafd en de natuur beschermt. Daarnaast wordt de hinder afkomstig van ingedeelde bedrijven bijkomend geregeld via de omgevingsvergunning.

Op deze pagina vind je meer uitleg over hoe al deze vormen van milieuhinder gehandhaafd worden en bij wie je met je klacht terecht kan.