Gemeente Steenokkerzeel

BPA 2 Kasteel van Ham

Het BPA 2 Kasteel van Ham werd goedgekeurd bij KB van 15 juni 1956 en gewijzigd voor het hele plangebied bij KB van 31 december 1970. Dit BPA legde de voorschriften vast van het kasteel en de kasteelgebouwen, het overnachtingsgebouw (nu asielcentrum), de schoolomgeving en de invulling van de woongebieden. Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 (BS 21 februari 2001) werd dit plan niet langer behouden in het plannenregister van Steenokkerzeel. Het BPA is nog wel integraal van toepassing in bestaande vergkavelingsvergunningen die expliciet verwijzen naar de voorschriften van dit BPA.