Gemeente Steenokkerzeel

BPA 3 Duistbos

Het BPA 3 Duistbos werd door de Koning goedgekeurd op 13 augustus 1963 en legde de voorschriften vast voor het woonparkgebied van het Duistbos. Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 (BS 21 februari 2001) werd dit plan niet langer behouden in het plannenregister van Steenokkerzeel aangezien op dat ogenblik het BPA in herziening was gesteld.

Dit BPA werd geheel in herziening gebracht en door de bevoegde minister goedgekeurd op 31 januari 2002 en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 8 maart 2002.

De bestaande in uitvoering zijnde verkavelingen werden behouden met hun oude voorschriften voor zover deze verkavelingsvoorschriften expliciet verwijzen naar het KB van 13 augustus 1963 van het BPA.