Gemeente Steenokkerzeel

Klimaat en Duurzaamheid

De dienst Klimaat & Duurzaamheid zorgt voor de implementatie van het klimaatactieplan 2030 in alle beleidsdomeinen en het vorm geven van een duurzaam lokaal beleid op vlak van energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, natuur, water, …. De focus van de duurzaamheidsambtenaar ligt zowel op de eigen teams (gemeente en OCMW), als op het verbreden van het draagvlak bij verschillende doelgroepen in de gemeente.

Wat is duurzaamheid? De officiële definitie luidt: “ duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in het gedrang te brengen”. Duurzaamheid gaat dus over het verantwoord omgaan met de voorraden aan natuurlijke hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. Want die hulpbronnen zijn niet oneindig voorradig: de oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen uitgeput geraken als we er verspillend mee omspringen en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Duurzaamheid is goed rentmeesterschap, zou je kunnen zeggen.

Een beter woord voor duurzaamheid is in die zin volhoudbaarheid. Dit betekent dat we keuzes maken die op de lange termijn vol te houden zijn.