Gemeente Steenokkerzeel

Goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De gemeente heeft in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan al verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Een RUP vervangt de gewestplanbestemming integraal.