Gemeente Steenokkerzeel

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

De dienst Ruimtelijke Ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang worden gebracht. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten regelen de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Uitgebreide informatie over ruimtelijke ordening vind je terug op de website van de Vlaamse overheid. Je kan er ook de volledige wetgeving terugvinden.

De dienst Ruimtelijke Ordening ziet erop toe dat de bebouwde en de open gebieden van de gemeente op een geordende, aantrekkelijke en duurzame manier worden ontwikkeld. Deze dienst werkt binnen het kader van de Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening.

Ben je op zoek naar de reglementen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw? Je vindt ze hier.

Werken op afspraak

Het interpreteren en toepassen van de wetgeving Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening werd met de jaren steeds complexer. Daarom wordt het ook moeilijker om aan de balie meteen een volledig en correct antwoord te geven.

Voor inhoudelijke vragen geven we er dus de voorkeur aan dat gewerkt wordt op afspraak. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Je komt naar de balie tijdens de openingsuren met je vraag.
  2. Je stuurt ons een mail (ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be) waarbij je je vraag gedocumenteerd aan ons voorlegt.
  3. Je neemt telefonisch contact met ons op (02/254 19 60) om ons je vraag voor te leggen.

Zorg er steeds voor dat je vraag duidelijk geformuleerd is en goed gedocumenteerd. Dat kunnen schetsen en foto’s zijn die jouw vraag verder verduidelijken. Daarom geven we er ook de voorkeur aan om je vragen via mail te bezorgen.

Jouw vraag wordt dan intern onderzocht en zo spoedig mogelijk daarna ontvang je een antwoord. Blijkt het om een complex gegeven te gaan dan zullen we contact met jou opnemen om een afspraak te maken om je vraag te behandelen. Of blijf je zelf nog met vragen zitten dan kan een afspraak natuurlijk ook voor een verdere verduidelijking zorgen.
Je kan ook zomaar vragen om een afspraak te maken. Wanneer er geen gedocumenteerde vraag is toegevoegd, kunnen we echter niet garanderen dat we dan tijdens deze afspraak ook een volledig antwoord kunnen formuleren.

Aan de balie blijven we je tijdens de openingsuren graag verder helpen voor het beantwoorden van routinevragen of het inkijken van dossiers tijdens een openbaar onderzoek. We hopen op deze manier efficiënter te kunnen werken zodat ook voor jou een bezoekje aan het gemeentehuis vlot en efficiënt kan verlopen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?