Gemeente Steenokkerzeel

Burgerzaken

De dienst Burgerzaken is een aanspreekpunt voor de inwoners voor aktes, attesten of bewijzen (zoals identiteitskaarten, rijbewijzen of reispassen). De afdeling zorgt ook voor registraties in het bevolkings- of vreemdelingenregister en houdt de burgerlijke staat van de inwoners van Steenokkerzeel bij (zoals huwelijken of naamsveranderingen). De dienst staat de burgers hierin telefonisch en persoonlijk aan het loket met raad en daad bij.

Gebruik het digitaal loket om akten en attesten te bekomen.  Deze kunnen ofwel dadelijk gedownload worden of ze worden per post opgestuurd.

De dienst werkt uitsluitend op afspraak.

Waarvoor kan je bij ons terecht?